Μαθήματα - Web design blog

Εξειδικευμένη χρήση του mod_rewrite

Θεωρείτε πως το επίπεδο σας είναι πολύ προχωρημένο στην χρήση του mod_rewrite; Το άρθρο που ακολουθεί είναι και για εσάς τότε ! Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που ακολουθούν θα σας κάνουν ειδικούς σε ότι αφορά το mod_rewrite.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τρόποι για εύκολη ταξινόμηση πινάκων στην PHP

Όπως ήδη έχω αναφέρει στο άρθρο Δημιουργία πινάκων στην PHP, οι πίνακες είναι πολύ χρήσιμοι αν θέλετε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Ένας χρήσιμος τρόπος για να διαχειριστείτε αυτά τα δεδομένα είναι να τα ταξινομήσετε με διάφορους τρόπους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πολυδιάστατοι πίνακες στην PHP

Οι πίνακες της PHP μπορούν να έχουν στοιχεία κάθε τύπου. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να είναι τμήματα κειμένων, αριθμοί, ημερομηνίες, αντικείμενα, ακόμα και πίνακες. Όταν ένας πίνακας έχει σε κάποιο από τα στοιχεία του ως τιμή ένα άλλο πίνακα, τότε έχουμε ένα πολυδιάστατο πίνακα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Χρήση της foreach() για βρόχο σε πίνακα της PHP

Συχνά θα θέλετε να προσπελάσετε όλα τα στοιχεία ενός πίνακα στην PHP για να πραγματοποιήσετε κάποιες εργασίες στα στοιχεία του πίνακα σας. Για παράδειγμα μπορεί να θέλετε να εμφανίσετε τα στοιχεία ενός πίνακα σε ένα πίνακα της HTML.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καταμέτρηση στοιχείων πίνακα με την count()

Σε ορισμένες περιπτώσεις προγραμματισμού είναι χρήσιμο να γνωρίζεται πόσα στοιχεία έχει ένα πίνακας της PHP. Στο άρθρο αυτό θα δούμε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε καταμέτρηση.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εξαγωγή στοιχείων από πίνακα με την array_slice()

Στο άρθρο Διαχείριση πινάκων στην PHP μάθατε πως να κάνετε ανάκτηση στοιχείων από ένα πίνακα, πως να αλλάζετε τιμές σε στοιχεία ενός πίνακα και άλλα. Ωστόσο μερικές φορές είναι χρήσιμο να εργάζεστε σε ένα εύρος τιμών ενός πίνακα της PHP. Ας δούμε λοιπών τι μπορούμε να κάνουμε με την PHP για αυτό:

Συνεχίστε την ανάγνωση

Διαχείριση πινάκων στην PHP

Στο άρθρο Δημιουργία πινάκων στην PHP μάθατε τις βασικές λειτουργίες των πινάκων στην PHP, καθώς επίσης είδατε και πως να δημιουργείτε πίνακες στην PHP.  Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πως να κάνετε περισσότερα πράγματα με τους πίνακες, όπως για παράδειγμα, πως να προσπελάσετε μεμονωμένα στοιχεία του πίνακα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η ετικέτα hr

Για να μπορέσετε να διασπάσετε πλαίσια κειμένου σε ένα HTML έγγραφο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απλή, αλλά χρήσιμη ετικέτα hr, η οποία παράγει μια οριζόντια γραμμή κατά μήκος της σελίδας.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δωρεάν βασικά HTML μαθήματα

Η HTML είναι η διάλεκτος του Internet. Δεν είναι ακριβώς γλώσσα προγραμματισμού, και για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να έχετε κάποια προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού. Η HTML είναι πάρα πολύ απλή, εμπιστευτείτε με!

Συνεχίστε την ανάγνωση^
Top
css.php