Μάθημα - Web design blog

Installer για CakePHP εφαρμογές

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κατά καιρούς εγκαταστήσει διάφορες εφαρμογές στο διαδίκτυο, είτε αυτές είναι ιστολόγια όπως το WordPress, είτε είναι εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου όπως το Joomla ή κάποιο φόρουμ όπως το phpBB με τη βοήθεια των installer που έχουν οι εφαρμογές αυτές. Το ερώτημα είναι πως μπορούμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας installer για μια εφαρμογή CakePHP;

Συνεχίστε την ανάγνωση

Γραφική αναπαράσταση των SQL join

Πολλές φορές χρειάζεται να εκτελέσουμε ερωτήματα στην SQL για να πάρουμε τα αποτελέσματα από δυο ή/και περισσότερα. Ο ποιο απλός τρόπος είναι τρέξουμε μια SELECT που θα χρησιμοποιεί περισσότερους από ένα πίνακες. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει όταν θέλουμε ποιο πολύπλοκα ερωτήματα με ποιο κατανοητά ερωτήματα;

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τρόποι για εύκολη ταξινόμηση πινάκων στην PHP

Όπως ήδη έχω αναφέρει στο άρθρο Δημιουργία πινάκων στην PHP, οι πίνακες είναι πολύ χρήσιμοι αν θέλετε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Ένας χρήσιμος τρόπος για να διαχειριστείτε αυτά τα δεδομένα είναι να τα ταξινομήσετε με διάφορους τρόπους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πολυδιάστατοι πίνακες στην PHP

Οι πίνακες της PHP μπορούν να έχουν στοιχεία κάθε τύπου. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να είναι τμήματα κειμένων, αριθμοί, ημερομηνίες, αντικείμενα, ακόμα και πίνακες. Όταν ένας πίνακας έχει σε κάποιο από τα στοιχεία του ως τιμή ένα άλλο πίνακα, τότε έχουμε ένα πολυδιάστατο πίνακα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η ετικέτα link

Η ετικέτα link ανήκει στο τμήμα head της σελίδας σας. Η χρησιμότητα αυτής της ετικέτας είναι να υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ του τρέχοντος εγγράφου σε σχέση με τα άλλα έγγραφα της ιστοσελίδας σας ή των άλλων στοιχείων που συνδέονται με το έγγραφο. Συνεπώς, ένα έγγραφο μπορεί να έχει όσες ετικέτες link είναι απαραίτητες ώστε να ορίσει όλες τις πιθανές σχέσεις του εγγράφου με τα άλλα έγγραφα της ιστοσελίδας σας ή και με άλλα στοιχεία.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η ετικέτα base

Αυτή η ετικέτα χρησιμοποιείτε για να υποδείξει το URL του εγγράφου ως οντότητα. Αυτή η ετικέτα είναι χρήσιμη για την περίπτωση που το έγγραφο μεταφερθεί σε διαφορετική θέση και έχει επάνω του συνδεδεμένα εξωτερικά αρχεία με σχετικές διαδρομές (πχ. /img/myimage.jpg) οι οποίες υπολογίζονται ξανά όταν το έγγραφο αλλάζει θέση σε σχέση με το νέο URL στο οποίο βρίσκετε το έγγραφο μετά τη μεταφορά.

Συνεχίστε την ανάγνωση

HTML

Το τμήμα ΗEAD μιας σελίδας

Το τμήμα head περιέχει γενικές και μέτα πληροφορίες για το έγγραφο. Το head είναι πρώτο τμήμα κάθε ΗΤML εγγράφου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πριν την ετικέτα <body> και ακριβώς μετά την ετικέτα <html>.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τι είναι τα CSS;

Η HTML ή η XHTML απλά μοιράζουν ένα έγγραφο σε παραγράφους, λίστες επικεφαλίδες και άλλα, ενώ δεν λένε στον web browser πως ακριβώς πρέπει να εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει, είναι ότι ο browser απλά προσπαθεί να μαντέψει πως πρέπει να εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία.

Συνεχίστε την ανάγνωση

HTML

Τι είναι η XHTML

Η εξέλιξη της HTML έχει ουσιαστικά σταματήσει. Σε αντικατάσταση της έχει δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα που αποκαλείτε XHTML. Η XHTML είναι σε πολλά πράγματα όμοια με την HTML, αλλά έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί με την eXtensible Markup Language ή με άλλα λόγια την XML, η οποία σύντομα θα αποτελέσει τον πυρήνα για την σχεδίαση κάθε είδους εφαρμογής βασισμένης στις τεχνολογίες διαδικτύου. Η XHTML έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστεί και με άλλες γλώσσες, άλλους τύπους εγγράφων σε διάφορες γλώσσες και όλα αυτά να συνδυάζονται μεταξύ τους.

Συνεχίστε την ανάγνωση^
Top
css.php