Ετικέτες - Web design blog

Οι βασικές ετικέτες της HTML

Στο προηγούμενο άρθρο δημιουργήσαμε το πρώτο μας αρχείο σε HTML, και είδαμε πως αυτό συμπεριφέρεται σε ένα web browser. Στο σημερινό άρθρο θα δούμε και τι κάνουν οι ετικέτες της HTML και πως αυτές επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η δομή μιας ετικέτας

Τα αρχεία της HTML αποθηκεύονται σε μορφή απλού κειμένου με κωδικοποίηση ASCII, τα οποία προβάλλονται από τους περιηγητές διαδικτύου βάση της δομής που έχετε καθορίσει. Οι ετικέτες είναι αυτές που ελέγχουν τη δομή ενός εγγράφου και μορφοποιούν τα διάφορα στοιχεία, ως εκ τούτου οι ετικέτες είναι τα δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η ετικέτα base

Αυτή η ετικέτα χρησιμοποιείτε για να υποδείξει το URL του εγγράφου ως οντότητα. Αυτή η ετικέτα είναι χρήσιμη για την περίπτωση που το έγγραφο μεταφερθεί σε διαφορετική θέση και έχει επάνω του συνδεδεμένα εξωτερικά αρχεία με σχετικές διαδρομές (πχ. /img/myimage.jpg) οι οποίες υπολογίζονται ξανά όταν το έγγραφο αλλάζει θέση σε σχέση με το νέο URL στο οποίο βρίσκετε το έγγραφο μετά τη μεταφορά.

Συνεχίστε την ανάγνωση

HTML

Τα στοιχεία σε ένα έγγραφο HTML

Οι οδηγίες της HTML σε συνδυασμό με το κείμενο στο οποίο οι οδηγίες εφαρμόζονται, ονομάζονται στοιχεία (elements). Οι οδηγίες της HTML με τη σειρά του αποκαλούνται ετικέτες (tags) και μοιάζουν κάπως έτσι <όνομα_οδηγίας>. Αυτό είναι όλο. Είναι απλά το όνομα της ετικέτα με τα σύμβολα μικρότερο και μεγαλύτερο δεξιά και αριστερά από το όνομα της ετικέτας.

Συνεχίστε την ανάγνωση^
Top
css.php