Δημιουργία πινάκων στην PHP

30 Ιούλ 2011 | PHP

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.


Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, έτσι και με την PHP, σας επιτρέπει να δημιουργείτε πίνακες. Ένας πίνακας είναι ένας ειδικός τύπος μεταβλητής που μπορεί να έχει αποθηκευμένα πολλά δεδομένα ταυτόχρονα, σε ένα μόνο όνομα μεταβλητής. Οι πίνακες είναι χρήσιμοι στην περίπτωση που έχετε να κάνετε μια εργασία με πάρα πολλά δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα εγγραφές από τη βάση δεδομένων, ή για την περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ομάδες δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσω τα ακόλουθα:

 • Πως λειτουργούν οι πίνακες στην PHP, και γιατί είναι χρήσιμοι
 • Θα δούμε τη διαφορά μεταξύ πινάκων με δείκτες και πινάκων με σχέσεις
 • Τέλος θα μάθουμε να δημιουργούμε πίνακες μέσα σε ένα πρόγραμμα PHP

Πως λειτουργούν οι πίνακες;

Όπως θα έχετε ήδη δει, οι πίνακες είναι ειδικές μεταβλητές που μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερες από μια τιμές. Σε αυτή την ενότητα θα δούμε μερικά ακόμα χαρακτηριστικά των πινάκων στην PHP.

 • Ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει κάθε αριθμό τιμών, περιλαμβανομένων και κενών τιμών.
 • Κάθε τιμή σε ένα πίνακα αποκαλείτε στοιχείο.
 • Μπορείτε να προσπελάσετε κάθε στοιχείο με τον δείκτη του, ο οποίος είναι ένας αριθμός ή μια συμβολοσειρά. Κάθε στοιχείο σε ένα πίνακα έχει το δικό του μοναδικό δείκτη.
 • Κάθε στοιχείο μπορεί να αποθηκεύσει κάθε άλλο τύπο μεταβλητής, όπως για παράδειγμα μεταβλητές, συμβολοσειρές, λογικές τιμές (boolean). Επίσης σε ένα πίνακα μπορείτε να ανακατέψετε τους τύπους δεδομένων. Για παράδειγμα το πρώτο στοιχείο να έχει ένα αντικείμενο, το δεύτερο να έχει ένα αριθμό και το τρίτο να έχει μια λογική τιμή (boolean).
 • Το μήκος ενός πίνακα είναι το σύνολο των στοιχείων που έχει μέσα του.
 • Η τιμή/ές ενός ή/και περισσότερων στοιχείων σε ένα πίνακα μπορούν να είναι και αυτές πίνακες. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργείτε πίνακες πολλαπλών διαστάσεων.

Γιατί οι πίνακες είναι χρήσιμοι;

Οι πίνακες στην PHP, και γενικότερα στις γλώσσες προγραμματισμού παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα, μερικά εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:

 • Ευκολία στη διαχείριση. Είναι εύκολο να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία σε ένα πίνακα, όπως επίσης και να ανακτήσετε ή να αλλάξετε την τιμή ενός στοιχείου.
 • Είναι εύκολη η εργασία σε πολλές τιμές με λίγα βήματα. Μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε ένα βρόχο ανάμεσα στα στοιχεία ενός πίνακα, και καθώς περνάτε από όλα τα στοιχεία να κάνετε επεξεργασία των δεδομένων που σας ενδιαφέρουν.
 • Η PHP σας παρέχει μια μεγάλη συλλογή από συναρτήσεις επεξεργασίας. Για παράδειγμα η PHP σας παρέχει συναρτήσεις που σας επιτρέπουν να ταξινομήσετε τα στοιχεία ενός πίνακα γρήγορα και εύκολα, να κάνετε αναζήτηση ανάμεσα στα στοιχεία του πίνακα για συγκεκριμένες τιμές ή δείκτες και άλλα πολλά.

Πίνακες με δείκτες και πίνακες με σχέσεις

Στην PHP έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δυο τύπους πινάκων:

 • Οι πίνακες με δείκτες έχουν αριθμητικούς δείκτες. Τυπικά οι δείκτες σε ένα πίνακα αρχίζουν από το μηδέν, ο δεύτερος δείκτης έχει τον αριθμό ένα, και πάει λέγοντας. Συνήθως χρησιμοποιούμε πίνακες με δείκτες όταν θέλουμε να διατηρούμε δέσμες δεδομένων σε συγκεκριμένη σειρά.
 • Οι πίνακες με σχέσεις έχουν αλφαριθμητικούς δείκτες. Για παράδειγμα ο δείκτης ενός στοιχείου στον πίνακα μπορεί να είναι ¨date¨, ενώ ο δείκτης ενός άλλου στοιχείου μπορεί να είναι «address». Η ταξινόμηση των στοιχείων συνήθως δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Τυπικά χρησιμοποιούμε πίνακες με σχέσεις όταν θέλουμε να αποθηκεύουμε δεδομένα όπως κάνουμε και σε μια βάση δεδομένων.

Στην πραγματικότητα, η PHP δεν κάνει κάποια διάκριση μεταξύ των πινάκων με δείκτες και των πινάκων με σχέσεις. Μπορείτε αν θέλετε να έχετε στον ίδιο πίνακα εγγραφές με αριθμητικούς δείκτες και με αλφαριθμητικούς δείκτες. Ωστόσο, μερικές φορές βοηθάει να βλέπουμε τους πίνακες με δείκτες και τους πίνακες με σχέσεις ως διαφορετικούς τύπους πινάκων. Επιπλέον, πολλές συναρτήσεις της PHP για πίνακες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν είτε με πίνακες δεικτών είτε με πίνακες σχέσεων.

Ορισμένες φορές μπορεί να συναντήσετε τον όρο hash για του πίνακες με σχέσεις, και οι δείκτες τους αποκαλούνται keys (κλειδιά).

Πως να δημιουργήσετε ένα πίνακα στην PHP

Η δημιουργία ενός πίνακα στην PHP είναι εύκολη διαδικασία. Για να δημιουργήσετε ένα πίνακα στην PHP μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση array():

$my_first_array = array( //Τιμές  );

Για να δημιουργήσετε ένα πίνακα με δείκτες, δημιουργήστε μια λίστα με τα στοιχεία του πίνακα, χωρισμένα με κόμματα, μέσα στις παρενθέσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί δημιουργεί ένα πίνακα με δείκτες που περιέχει τα ονόματα μουσικών συγκροτημάτων.

$music_groups = array('The Doors', 'Pink Floyd', 'Madrugada', 'Radiohead');

Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα πίνακα με δείκτες, η PHP δημιουργεί αυτόματα ένα αριθμητικό δείκτη για κάθε στοιχείο. Στο παραπάνω παράδειγμα οι The Doors έχουν τον αριθμό 0, ενώ οι Madrugada έχουν τον αριθμό 2.

Για να δημιουργήσετε ένα πίνακα με σχέσεις συνδέετε κάθε στοιχείο με τον δείκτη που εσείς θέλετε να έχει το συγκεκριμένο στοιχείο. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή =>

«index» => ‘value’

Το παράδειγμα που ακολουθεί δημιουργεί ένα πίνακα με σχέσεις που περιγράφει τα στοιχεία ενός τραγουδιού και τον αποθηκεύει στη μετάβλη $song_info

$song_info = array(
"title" => "Cry for love",
"band" => 'Iggy Pop',
"duration" => '03:31',
"type" => 'rock'
);

Τέλος για να δημιουργήσετε ένα πίνακα χωρίς στοιχεία μπορείτε να κάνετε μια δήλωση σαν την ακόλουθη:

$empty_array = array();

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο μάθατε για την έννοια των πινάκων στην PHP, και πως να δημιουργείτε πίνακες. Σε επόμενα άρθρα θα σας δείξω πως να κάνετε διάφορες εργασίες πάνω σε πίνακες, όπως για παράδειγμα να προσθέτεται και να αφαιρείτε στοιχεία από ένα πίνακα, να διαβάζετε και να αλλάζετε τις τιμές ενός πίνακα, πραγματοποιείτε ταξινομήσεις και άλλα πολλά.

Περισσότερα για τον CorfuGmr

CorfuGmr

Ονομάζομαι Νίκος και ασχολούμαι με το internet και την κατασκευή ιστοσελίδων από το 1998. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια γεμάτα με ενημέρωση, εκπαίδευση και εξάσκηση έχω ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο τις γνώσεις μου και τις τεχνικές μου. Στα άρθρα μου προσπαθώ να σας δείξω τα μικρά, αλλά σημαντικά πράγματα που με έχουν ανεβάσει σε αυτό το επίπεδο.
Σχόλια2 Αυγούστου 2011

[…] άρθρο Δημιουργία πινάκων στην PHP μάθατε τις βασικές λειτουργίες των πινάκων στην PHP, […]
6 Αυγούστου 2011

[…] χρησιμοποιείτε με τον βρόχο for(). Όπως είδατε στο άρθρο Δημιουργία πινάκων στην PHP, η PHP δεν κάνει διακρίσεις σε πίνακες με δείκτες και σε […]
10 Αυγούστου 2011

[…] δομήματος array(), ακριβώς όπως το χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε νέους πίνακες. Η διαφορά είναι πως κάθε στοιχείο που δημιουργείτε σε […]
14 Σεπτεμβρίου 2011

[…] ήδη έχω αναφέρει στο άρθρο Δημιουργία πινάκων στην PHP, οι πίνακες είναι πολύ χρήσιμοι αν θέλετε να […]


Συγνώμη, τα σχόλια για αυτό το άρθρο είναι κλειστά.^
Top
css.php