Τα στοιχεία σε ένα έγγραφο HTML

23 Μαρ 2011 | Οδηγός HTML

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.


HTML

Οι οδηγίες της HTML σε συνδυασμό με το κείμενο στο οποίο οι οδηγίες εφαρμόζονται, ονομάζονται στοιχεία (elements). Οι οδηγίες της HTML με τη σειρά του αποκαλούνται ετικέτες (tags) και μοιάζουν κάπως έτσι <όνομα_οδηγίας>. Αυτό είναι όλο. Είναι απλά το όνομα της ετικέτα με τα σύμβολα μικρότερο και μεγαλύτερο δεξιά και αριστερά από το όνομα της ετικέτας.

Τα περισσότερα στοιχεία μαρκάρουν πλαίσια του εγγράφου για συγκεκριμένο σκοπό ή μορφοποίηση. Το παραπάνω παράδειγμα ετικέτας (<όνομα_οδηγίας>) μαρκάρει απλά την αρχή ενός τέτοιου πλαισίου. Το τέλος ενός πλαισίου πραγματοποιείτε με την ετικέτα τερματισμού </όνομα_οδηγίας>. Παρατηρήστε ότι πριν από το όνομα της ετικέτας τερματισμού υπάρχει το σύμβολο /. Οι ετικέτες τερματισμού πάντα χαρακτηρίζονται από το σύμβολο /.

Για παράδειγμα δείτε τον κώδικα που ακολουθεί.

<h2>Μια επικεφαλίδα</h2>

Η επικεφαλίδα αυτή είναι επιπέδου 2 και αρχίζει με την ετικέτα <h2> ενώ τερματίζεται με την ετικέτα </h2>.

Καινά στοιχεία

Μερικά στοιχεία μπορεί να είναι καινά, αυτό σημαίνει πως δεν επηρεάζουν κάποιο πλαίσιο στο έγγραφο. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν κάποια ετικέτα τερματισμού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το tag <hr> το οποίο σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή κατά μήκος της σελίδας. Αυτό το στοιχείο θα πρέπει απλά να γραφτεί ως <hr> χωρίς να βάλουμε το tag τερματισμού

Λάθος

<h2>Επικεφαλίδα για λάθος ετικέτα</h2>
<hr></hr>

Σωστό

<h2>Επικεφαλίδα για σωστή ετικέτα</h2>
<hr>

Κεφαλαία και πεζά

Τα ονόματα στις ετικέτες δεν είναι ευαίσθητα σε ότι αφορά τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα. Άρα για παράδειγμα η ετικέτα που δημιουργεί την οριζόντια γραμμή σε ένα έγγραφο μπορείτε να γραφτεί <hr>, <HR>, <hR> ή <Hr>

Τα στοιχεία μπορούν να έχουν ιδιότητες

Πολλά από τα tag της HTML μπορούν να έχουν ιδιότητες που περνούν παραμέτρους στον περιηγητή διαδικτύου για το πως να διαχειριστεί το tag. Για παράδειγμα, λάβετε υπ’ όψιν το στοιχείο A, το οποίο μαρκάρει μια περιοχή κειμένου σαν την αρχή ενός συνδέσμου προς κάποιο υπερκείμενο. Αυτό το στοιχείο μπορεί να δεχτεί ορισμένες ιδιότητες. Μία από αυτές είναι η href, η οποία ορίζει τη θέση του συνδεδεμένου υπερκειμένου. Για να ορίσετε αυτή την ιδιότητα μέσα στο στοιχείο A θα πρέπει να γράψετε τα ακόλουθα :

<a href="http://www.somepage.com/somepage.html">Μετάβαση στο κείμενο</a>.

Όπως βλέπετε στον παραπάνω κώδικα στην ιδιότητα href έχει ανατεθεί η τιμή http://www.somepage.com/somepage.html και επίσης επειδή το tag a δεν είναι καινό έχει και ετικέτα τερματισμού (</a>). Να σημειώσω εδώ πως η ετικέτα τέλους δεν παίρνει ποτέ ιδιότητες. Οι ιδιότητες σε μια ετικέτα πάντα γράφονται στην ετικέτα έναρξης.

Περισσότερα για τον CorfuGmr

CorfuGmr

Ονομάζομαι Νίκος και ασχολούμαι με το internet και την κατασκευή ιστοσελίδων από το 1998. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια γεμάτα με ενημέρωση, εκπαίδευση και εξάσκηση έχω ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο τις γνώσεις μου και τις τεχνικές μου. Στα άρθρα μου προσπαθώ να σας δείξω τα μικρά, αλλά σημαντικά πράγματα που με έχουν ανεβάσει σε αυτό το επίπεδο.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα.

Συγνώμη, τα σχόλια για αυτό το άρθρο είναι κλειστά.^
Top
css.php