Ονόματα αρχείων για τα HTML έγγραφα

26 Μαρ 2011 | Οδηγός HTML

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.


HTML

Όταν ο περιηγητής διαδικτύου ανακτά ένα αρχείο θα πρέπει να γνωρίζει τι τύπου είναι για να ξέρει πως να το διαχειριστεί. Οι εξυπηρετητές υπερκειμένου (γνωστοί και ως Web Servers) ενημερώνουν τον περιηγητή διαδικτύου για τον τύπο του αρχείου που του στέλνουν κάθε φορά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είναι για παράδειγμα η προσπέλαση καταλόγων με τη χρήση του πρωτοκόλλου FTP, ή όπως για παράδειγμα ο browser σας ανακτά και προβάλει ένα αρχείο από τον σκληρό σας δίσκο, ο περιηγητής διαδικτύου προσπαθεί να μαντέψει τον τύπο του αρχείου από την επέκταση του. Για παράδειγμα τα αρχεία της HTML, έχουν κατάληξη .html (όνομα_αρχείου.html), και έτσι ο περιηγητής διαδικτύου μπορεί να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα αρχεία και να τα επεξεργαστεί κατάλληλα.

Στη συνέχεια θα δούμε μια λίστα με τις βασικές επεκτάσεις αρχείων και την έννοια τους:

.html
Έγγραφο HTML, το αρχείο αυτό περιέχει κείμενο και HTML Tags.
.txt
Έγγραφο απλού κειμένου. Ο περιηγητής το παρουσιάζει ως ένα απλό πλαίσιο κειμένου και δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ελέγχους για HTML Tags. Επίσης ο περιηγητής διαδικτύου αναπαριστά σαν κείμενο και τους τύπους αρχείων που δεν ξέρει πως να τους διαχειριστεί.
.gif
Εικόνα τύπου gif
.xbm
Εικόνα τύπου X-Bitmap (Λευκό & Μαύρο).
.xpm
Εικόνα τύπου X-Pixmap (Έγχρωμη).
.jpeg / .jpg
Εικόνα κωδικοποιημένη με jpeg
.mpeg / .mpg / .mpe
Βίντεο κωδικοποιημένη με mpeg
.qt
Βίντεο Macintosh Quick Time
.avi
Βίντεο Microsoft AVI
.au
Αρχείο ήχου κωδικοποιημένο με aiff-encoded
.gz
Συμπιεσμένο αρχείο με gzip.

MIME Types και μορφές αρχείων δεδομένων

Το World Wide Web στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί MIME Types για να ορίσει τον τύπο ενός συγκεκριμένου τμήματος πληροφορίας το οποίο αποστέλλεται από ένα Web Server σε ένα περιηγητή διαδικτύου. Ο Web Browser από τη μεριά του αποφασίζει πως να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα βάση του MIME Type. Ένας περιηγητής διαδικτύου μπορεί να διαχειριστεί πολλούς τύπους αρχείων (πχ. έγγραφα HTML, εικόνες), ενώ κάποια άλλα αρχεία μεταβιβάζονται σε βοηθητικά προγράμματα επεξεργασίας όπως είναι τα βίντεο, οι ήχοι κ.α.

Οι Web Server μεταβιβάζουν το MIME Type κάθε αρχείου που αποστέλλουν στον περιηγητή διαδικτύου ξεχωριστά μέσω της επικεφαλίδας του αρχείου. Έτσι η επικεφαλίδα κάθε αρχείου είναι σε θέση να ενημερώσει τον Web Browser για τον τρόπο επεξεργασίας του. Άρα και ο Web Server θα πρέπει να έχει ένα τρόπο για να αναγνωρίζει το MIME κάθε αρχείου που στέλνει. Συνήθως, οι web servers έχουν ένα αρχείο ρυθμίσεων στο οποίο γίνεται ο συσχετισμός των επεκτάσεων των αρχείων σε MIME Types. Για παράδειγμα το MIME Type ενός εγγράφου HTML είναι text/html. Άρα, αν ένας περιηγητής διαδικτύου ζητήσει από το web server το αρχείο somefile.html, ο server αρχικά θα αναζητήσει το MIME Type που αντιστιχεί στην επέκταση αρχείου .html. Στη συνέχεια ο Web Server αποστέλλει στον περιηγητή διαδικτύου ένα μήνυμα και των ενημερώνει πως το αρχείο που θα του στείλει έχει MIME type text/html και μετά αποστέλλει τα πραγματικά δεδομένα του αρχείου.

Άλλοι εξυπηρετητές, όπως είναι οι FTP Servers δεν αποστέλλουν πληροφορίες MIME Type. Σε αυτή την περίπτωση ο περιηγητής διαδικτύου προσπαθεί να μαντέψει το MIME Type του αρχείου που λαμβάνει από την επέκταση του αρχείου.

Περισσότερα για τον CorfuGmr

CorfuGmr

Ονομάζομαι Νίκος και ασχολούμαι με το internet και την κατασκευή ιστοσελίδων από το 1998. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια γεμάτα με ενημέρωση, εκπαίδευση και εξάσκηση έχω ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο τις γνώσεις μου και τις τεχνικές μου. Στα άρθρα μου προσπαθώ να σας δείξω τα μικρά, αλλά σημαντικά πράγματα που με έχουν ανεβάσει σε αυτό το επίπεδο.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα.

Συγνώμη, τα σχόλια για αυτό το άρθρο είναι κλειστά.^
Top
css.php